En nu Samen

Waarom?
Vanuit de behoefte aan innovatie en verandering zien we steeds meer betrokkenheid van burgers en samenwerking tussen diverse partijen (burgers, belangenorganisaties, overheid, bedrijfsleven, onderwijs, werknemers , bestuurders etc.). In deze samenwerking kan het gebeuren dat er discussie en polarisatie ontstaan en de focus gaat liggen op het overtuigen van de ander. Men ervaart verlies van contact, onveiligheid en verlies van integriteit. Dit kan leiden tot een niet effectieve samenwerking of zelfs tot het verbreken van de samenwerking op een onplezierige manier. Het besef dat het gaat om het overkoepelende belang of doel, is onvoldoende aanwezig en het persoonlijk belang of het (ongrijpbare) belang van de eigen organisatie gaat overheersen.

Wanneer?
Als partijen:
* zich bewust zijn van spanningen en tegenstellingen
* (nog) in staat zijn om daar rationeel mee om te gaan
* open staan voor samenwerking en het proces aan willen gaan met begeleiding

Wat doen wij:
We faciliteren groepen die willen werken naar één gemeenschappelijk doel, waarbij alle belangen binnen de groep worden afgestemd. Het is onze kracht om dit op een manier vorm te geven die helpt verschillen te overbruggen en de verbinding tussen groepsleden versterkt. Door te kijken naar een gemeenschappelijk doel, gaan mensen minder vanuit persoonlijk belang spreken (ik) en meer vanuit het groepsbelang (wij). Dit leidt tot meer individuele ruimte en zoeken naar verbinding met het gemeenschappelijke doel. Gelijkwaardigheid van alle deelnemers is hierbij het uitgangspunt. Door de werkwijze die we aan bieden, wordt de kracht van diversiteit omgezet in een sterke verbondenheid.

Werkwijze
Fase een: Er wordt een voorgesprek gevoerd met alle leden van de groep. In dit gesprek staat het probleem centraal: welk gemeenschappelijk probleem wordt ervaren en wat is de impact van een oplossing? In dit voorgesprek wordt ook gekeken of er bereidheid is om op een open manier naar een gemeenschappelijk doel te werken en of de begeleiders in hun rol worden geaccepteerd door de groep.

De volgorde van de inzet van de volgende fases is afhankelijk van het resultaat van het voorgesprek dat met de groep plaats vindt.

Fase twee: In de tweede fase luisteren de mensen naar elkaar en erkennen elkaars gedachten, gevoelens en behoeften. Deze vorm heet dialoog en door de methodiek van niet-reageren maar luisteren ontstaat er meer begrip en erkenning van verschillen. Het contact herstelt en men wordt zich bewust van eigen gedrag en patronen. Men beseft
weer meer waar het eigenlijk over gaat.

Fase drie: In de derde fase worden de aannames benoemd en onderzocht De aannames worden verbonden met het gemeenschappelijke doel. Het kan zijn dat hierbij waarden die ten grondslag kunnen liggen aan de aannames, worden benoemd en geconcretiseerd. Er ontstaat een herziening van het beeld van het probleem.

Fase vier: In deze fase zijn er twee mogelijkheden. Er kan door de voorgaande fases opnieuw verbinding in de groep zijn ontstaan. Het gemeenschappelijk doel wordt dan door iedereen erkend. Het is dan mogelijk om een “samenwerkingsplan” te maken. Leden nemen hierin eigenaarschap voor persoonlijke en gemeenschappelijke doelen. Een andere uitkomst van het proces betekent dat de samenwerking niet voortgezet wordt. De groepsleden kunnen dan op een positieve en respectvolle manier de samenwerking beëindigen.

Wat leer je?
In het proces komen de volgende vaardigheden aan bod:
* Op een gelijkwaardige manier communiceren
* Tijd nemen
* Echt contact maken
* Reflecteren
* Luisteren
* Opnieuw nadenken
* Bezonnen spreken
* Zoeken naar overeenkomsten
* Metacognitie ontwikkelen ( jezelf kunnen zien in het licht van de ander)
* Niet-weten toelaten
* Aannames onderzoeken

Voor wie:
* Publieke en commerciële sector: samenwerking tussen diverse groepen zoals cliënten, werknemers, bestuurders of burgers
* Organisaties waarin samenwerking (tussen afdelingen of binnen een afdeling) een thema is
* Belangengroeperingen die samen (willen) werken (verschillende groepen die met één thema bezig zijn zoals de aanleg van een weg, natuurbeheer of bewonersbelangen)
* Individuen die in een groep samen (willen) werken (bijvoorbeeld wijkpanels, besturen of stichtingen)
* Innovatieprocessen waar diverse groeperingen samenkomen (wetenschap, onderwijs, cultuur, bestuur) om te werken aan vernieuwende ideeën, maar vastlopen op de verschillen

De begeleiders
Anne van der Werff, MSc. (Master of Educational Sciences) en Ingrid Weurman.

De samenwerking van Ingrid met Anne is nieuw en geeft meerwaarde in het begeleidingsproces bij groepen !
De bijdrage van Anne in het proces ligt met name bij het observeren, opmerken, verbinden en verhelderen. Ze beschikt over de vaardigheden om van een afstand te luisteren en verbanden te zien. De inzichten die Anne daardoor opdoet, deelt ze met de groep, zodat de groep als geheel verder kan in het proces.
In haar leven is Anne telkens op zoek naar de balans tussen hart en hoofd, mens en techniek, creativiteit en logica.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s